Soldis musikförmedling
Ali SadeghianStudied Computer Science and began to work as System Engineer since 1991. Studied Drums, Tombak, Santur, Daf, Piano and Keyboard since 1985.

www.dorefa.com

www.arya.se/Ali/Ali_Sadeghian.html
Kontakta gruppen direkt på Högtidernas.se för att boka denna artist.