Soldis musikförmedling
Kristina Lundin och Börje Dahrén


Kontakta gruppen direkt på Högtidernas.se för att boka denna artist.